ZingSpeed Mobile | Phi Thiên- Xe B Free Đăng Nhập Là Có – Review Đánh Giá Và TRải Nghiệm


Thích ZSM

24 Replies to “ZingSpeed Mobile | Phi Thiên- Xe B Free Đăng Nhập Là Có – Review Đánh Giá Và TRải Nghiệm

  1. Xe Tạm ổn thôi ae ạ, vs boot cực lâu nếu nâng nhánh trái, nên nó có ưu điểm là z đó ae. NÊn nâng không???

  2. Đây là con xe có thời gian lâu thứ 2 sau con sói địa ngục ( thề minibost lâu bỏ mẹ kéo sướng vl)

  3. Sao t thấy chuyển hướng với qau cua con này quá tốt.và con này nhẹ tới nỗi t chưa quen nổi.thấy nó y chang con speed86 thậm trí nhẹ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *